Wednesday, 17 April 2013

SIMPTOM SKIZOFRENIA


SIMPTOM SKIZOFRENIA
Simptom skizofrenia dapat dibahagikan kepada tiga aspek yang penting iaitu kecelaruan kognitif, gangguan emosi dan kecelaruan tingkah laku.
1.      Kecelaruan Kognitif

Ciri utama penghidap skizofrenia apabila mengalami keadaan ‘tidak berpijak di alam nyata’. Pesakit biasanya mempunyai kepercayaan ganjil dan tidak betul, mempunyai persepsi yang salah, pemikiran dan bahasa yang terpisah-pisah dan tidak logik. Mereka juga mengalami kecelaruan tumpuan iaitu tidak dapat memberikan tumpuan kepada sesuatu perkataan atau peristiwa. Menurut Ramli (1978) dalam Azizi (2006) seseorang yang mengalami kecelaruan ini ialah seorang introvert yang suka bersendirian, sukar dan tidak berasa selesa bergaul dengan orang lain serta gemar berkhayal dan lebih suka hidup dengan fantasinya sahaja. Kecelaruan persepsi ini dikenali sebagai halusinasi dan kecelaruan kepercayaan pula dikenali sebagai delusi. Kecelaruan kognitif dapat dibahagikan kepada dua iaitu halusinasi dan delusi (Azizi Yahaya et. al 2006: 183).
1.1  Halusinasi (Hallucination)

Halusinasi adalah pengalaman persepsi tanpa kehadiran rangsangan deria. Pesakit mungkin dapat mendengar, melihat, merasa ataupun mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada di persekitarannya. Halusinasi ini seolah-olah seperti benar kepada pesakit dan mungkin disebabkan oleh kebimbangan dan perubahan-perubahan fungsi dalam sistem saraf. Bagi manusia yang normal, mimpi semasa tidur yang dialami mungkin dapat menggambarkan halusinasi bagi penghidap skizofrenia. Jenis-jenis halusinasi dapat dikategorikan seperti berikut:

1.1.1        Halusinasi pendengaran:

Seseorang itu dapat mendengar suara seperti mendengar suara tuhan, hantu, jiran ataupun saudara mara yang mungkin akan mengatakan sesuatu yang baik ataupun tidak baik walhal suara itu tidak ada.
            Kajian McGuire, Shah & Murray (1993), mendapati sebahagian daripada otak yang paling aktif semasa halusinasi adalah daripada kawasan Broca. Kawasan Broca adalah kawasan pertuturan. Sementara kawasan Wernicke’s adalah kawasan pendengaran. Menurut Hoffman, Rapoport, Mazure & Quinlan (1999) dalam Barlow & Durand (2002) dapatan yang diperolehi daripada pemerhatian menyokong teori yang menyatakan seseorang yang mengalami halusinasi sebenarnya tidak mendengar suara luar tetapi mendengar suaranya sendiri dan tidak boleh membuat perbezaan sebenar.

1.1.2        Halusinasi penglihatan:

Ia berlaku apabila penghidap skizofrenia dapat melihat sesuatu dengan jelas, dekat dan bergerak tetapi pada hakikatnya tidak dapat dilihat oleh orang yang normal. Contohnya, seseorang itu dapat melihat Tuhan, nabi, roh orang yang telah mati dan sebagainya.
            Berdasarkan filem A Beautiful Mind berlaku persepsi palsu atau menganggap suatu hal ada dan nyata padahal kenyataannya hal tersebut hanyalah khayalan semata-mata. John Nash mengalami halusinasi bertemu dengan tiga orang yang secara nyata tidak ada iaitu Charles Herman, William Parcher dan Marcee. Selain itu juga makmal rahsia, dan juga kod nombor yang dipasang pada tangannya juga merupakan halusinasi beliau yang tidak nyata.

1.2  Delusi (Delusion) :

Menurut Mueser dan Gingerich (1995) delusi merupakan kepercayaan yang salah yang tidak dikongsi dengan orang lain. Ia adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan realiti dan sering menganggapnya sebagai perkara yang betul-betul berlaku. Kepercayaan yang salah ini tidak dapat dibetulkan dengan alasan, berlaku tidak kira latar pendidikan atau budaya seseorang itu. Sebagai contoh, pesakit percaya bahawa beliau adalah keturunan nabi, orang yang terkenal ataupun percaya ada pihak cuba menipu, memalukannya, mengintip, menjatuhkannya, mencederakan, membunuh ataupun menghancurkannya. Terdapat beberapa jenis delusi iaitu:

1.2.1        Delusi Penyeksaan dan Penganiayaan: pesakit mempercayai bahawa   masyarakat sentiasa berbicara tentang dirinya, mengawasi tindak tanduknya, menyimpan dendam terhadapnya dan cuba membunuhnya.
1.2.2        Delusi Kebesaran dan Kemuliaan: wujud daripada perasaan rendah diri dan berasa diri tidak selamat. Pesakit mempercayai bahawa orang sentiasa mengawasinya kerana kekuasaan yang dimilikinya.
1.2.3        Delusi Pengaruh: pesakit percaya adanya kuasa luar yang cuba mengawasinya. Dia juga merupakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain dengan utusan atau perintah daripada Tuhan yang dipertanggungjawabkan.

 John Nash sangat terpengaruh dengan keyakinan bahawa kekuatan dari luar sedang mencuba untuk mengendalikan fikiran dan tindakannya. Adegan yang menunjukkan pengaruh ini iaitu ketika beliau disuruh membunuh isterinya, ketika disuruh menunjukkan bahawa dia genius, dan ketika diyakinkan bahawa dia tidak bererti oleh rakan halusinasinya, dan juga bahawa dirinya memiliki suatu kelebihan dan kekuatan serta menjadi orang penting. John Nash menganggap dirinya adalah pemecah kod rahsia terbaik dan mata-mata agen rahsia.
1.2.4    Delusi Hipokondriak: pesakit merasakan kesakitan tubuh badan yang pada hakikatnya adalah palsu.
1.2.5    Delusi Sangkaan: pesakit percaya semua perbuatan tertumpu kepadanya.Semua berita di akhbar, radio dan televisyen hanya berbicara tentang dirinya.
1.2.6        Dipersonalisasi: pesakit percaya tubuh badan mereka berubah bentuk kepada bentuk yang tidak menyerupai manusia.
1.2.7        Derealisasi: pesakit percaya alam semulajadi mengalami perubahan yang jelas.
     
2.      Gangguan Emosi

Gangguan emosi ini bermaksud kurang ataupun tidak menunjukkan gerak balas emosi ataupun mempunyai gerak balas emosi yang tidak sesuai dengan situasi. Proses pemikirannya sering kali tidak logik dan tidak berkait atau berkesinambungan antara satu dengan lain. Misalnya, bersedih ketika orang lain bergembira, ketawa ketika orang lain menangis dan sebagainya. Antara jenis-jenis gangguan emosi adalah:

2.1       Emosi yang tidak sesuai: berlaku apabila emosi tidak sesuai dengan situasi berlaku kepada pesakit. Contohnya, apabila diminta mematikan radio, pesakit akan ketawa secara keterlaluan.
2.2       Emosi malap: emosi yang sentiasa murung dan tidak menceriakan. Contohnya, pesakit hanya senyum sedikit, tanpa menunjukkan senyuman yang sewajarnya apabila diberikan hadiah.
2.3              Emosi berlebih-lebihan: berlaku apabila pesakit mengalami emosi yang berlebihan daripada yang sepatutnya. Contohnya, pesakit menunjukkan kegembiraan yang melampau seperti melonjak-melonjak dan ketawa yang kuat apabila diberikan duit walaupun hanya berjumlah 50 sen.
2.4              Emosi mendatar: berlaku apabila pesakit tidak menunjukkan tindak balas emosi terhadap peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan dirinya. Contohnya, pesakit tidak menunjukkan sebarang reaksi apabila diberitahu bahawa kucing kesayangannya mati.

 Adegan yang paling jelas dalam filem tersebut adalah iaitu ketika John Nash mendukung anaknya dan menawar diri untuk menjaga serta memandikan anaknya, beliau telah merendam anaknya dan tidak menyedari kesilapan yang dilakukan kerana anaknya itu masih bayi. John melakukan hal tersebut tanpa emosi sedikitpun.
2.5              Anhedonia: keadaan pesakit tidak mampu mengalami keseronokan, menyebabkan emosi pesakit kosong dan sesetengah daripada mereka akhirnya membunuh diri Kasih (Azizi Yahaya et. al 2006: 186).

3.      Kecelaruan Tingkah Laku

Kecelaruan tingkah laku berlaku apabila pesakit menarik diri daripada perhubungan sosial (tarik diri sosial). Dalam kes tertentu, mereka inginkan hubungan yang rapat dengan orang lain, tetapi takut kepada orang ramai ataupun menunjukkan kurang minat pada orang lain. Kadangkala pesakit hilang motivasi, tiada aktiviti yang bermatlamat. Suka berkeliaran dan kadang kala menghilangkan diri tanpa memaklumkan kepada ahli keluarga (Utusan Malaysia 25 April 2010). Mereka juga mengalami kecelaruan seperti melakukan ekspresi muka yang ganjil, terlalu aktif ataupun sebaliknya tidak bergerak langsung ataupun seperti robot. Kadangkala bahasa pesakit sukar difahami. Mereka juga boleh bertindak seperti kanak-kanak dan menunjukkan tingkah laku yang kurang sesuai di khalayak ramai misalnya daripada segi pakaian. Terdapat pesakit yang tidak mampu menjaga dan membersihkan diri seperti tidak mandi, menggosok gigi dan menukar pakaian. Menurut Hawari (2003), seseorang yang menderita skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan keperibadian.
            Dalam filem menunjukkan watak John Nash tidak mampu berinteraksi sosial seperti orang lain pada umumnya, beliau tidak menyukai orang lain dan menganggap orang lain tidak menyukai dirinya sehingga tidak mempunyai rakan. 

No comments:

Post a Comment